Jag har fått många frågor angående om vad mina labradorer är för sort, jaktlabrador eller utställningslabrador. Här är en text som beskriver skilnaden. Mina hundar är utställningstypen med mycket goda apporteringsegenskaper.

Det finns variationer inom rasen beroende på vilken linje uppfödaren valt att avla på. Inofficiellt skiljer man på showlabrador/utställningslabrador och field- eller workinglabrador /jaktlabrador. Det handlar fortfarande om samma ras och ingen åtskillnad görs på utställningar eller andra tävlingar. För att beskriva skillnaden måste man generalisera, man kan inte ge en exakt bild av de olika Labradortyperna. Men generellt kan man då säga att utställnings-labradoren är kraftigare och tyngre. Huvudet är större. Den har grövre hals och ofta tätare päls och tjockare svans.    Jaktlabradoren har en lättare struktur och mindre massa. Stora variationer förekommer i flera avseenden, då utseendet inte prioriteras. Ofta kan det bli problem att premiera en jaktlabrador i utställningsringen.    Det finns även vissa temperamentsmässiga skillnader mellan de olika typerna. Hos jaktlabradoren har avelsarbetet inriktats på arbets- och samarbetsvilja. Den har stor arbetslust och jobbar ofta intensivt. Man vill också att det ska finnas en on/off knapp. Den ska vara alert men också kunna vara lugn  och samlad. ”Will to please” är ett starkt ledord. En jaktlabrador kan vara signal-känslig, den är också känsligare för felbehandlig och okunskap från föraren och kan bli stressad om den inte får någon form av aktivering.     Utställningstypen är förstås avlad efter gott utseende men också efter sitt mer stabila förhållningssätt till sin omgivning. Den har mycket glad energi, men har ibland svårare att kanalisera sitt arbete effektivt. Uthålligheten kan vara begränsad.  Retrieveregenskaperna är djupt rotade i rasen oavsett vilken typ av Labrador man väljer, men för den som planerar att tävla på jaktprov kan det bli svårt att konkurrera i de högre klasserna med en utställningslabrador.        Det finns uppfödare som har försökt att få fram en Labrador som är av dual purpose typ. Det vill säga en Labrador som är både vacker och arbetsvillig. Men det arbetet har visat sig vara en stor utmaning. Att rakt av para en Labrador avlad för utställning med en Labrador av jakttyp, gör det inte lätt för valpköparen. Det är då ett lotteri gällande vilken typ av hund man i slutändan får i händerna. Skickliga uppfödare kan efter flera generationer hitta en god balans. Självklart finns det lyckade fall då en Labrador är både utställnings- och jaktchampion utan parantes, men de är inte många.

Picture

Utställningslabradoren är kraftig med brett huvud och grov hals. Den chokladbruna färgen finns i stort sett bara hos utställnings- eller dual purpose linjer.
Picture

Jaktlabradoren har ofta ett något snipigare huvud och mindre massa. Apporteringsintresset är djupt rotad i rasen oavsett vilken typ av Labrador man väljer, men jaktlabradoren dominerar i jaktprov och workingtest.